Kain Lawon

Palembang, Sumatra, Indonesia, Sumatra
19th/20th Centuryshibori dyed silk
79 x 33.5 Inches
View Information Page

Kain Lawon

Palembang, Sumatra, Indonesia, Sumatra
19th - 20th CenturiesShibori Dyed Silk
72 x 26 1/2 in.
View Information Page

Kain Lawon

Palembang, Sumatra, Indonesia, Sumatra
19th - 20th CenturiesTrikit Dyed Silk
85 x 31 1/2 in.
View Information Page

Kain Lawon

Palembang, Sumatra, Indonesia, Sumatra
19th - 20th CenturiesShibori Dyed Silk
81 x 32 in.
View Information Page

Kain Lawon

Palembang, Sumatra, Indonesia, Sumatra
19th - 20th CenturiesShibori Dyed Silk
95 x 34 1/2 in.
View Information Page

Kain Lawon

Palembang, Sumatra, Indonesia, Sumatra
19th - 20th CenturiesShibori Dyed Silk
63 x 22 in.
View Information Page

Kain Lawon

Palembang, Sumatra, Indonesia, Sumatra
19th - 20th CenturiesTrikit Dyed Silk
75 x 29 1/4 in.
View Information Page